BHV Basisopleiding

De Basisopleiding BHV duurt 2 dagen en de data zijn in onderling overleg vast te stellen.

De BHV Basisopleiding is bedoeld om medewerkers op te leiden, zodat ze bij incidenten effectief kunnen handelen totdat de professionele Hulp het overneemt.
In de praktijk zou het kunnen betekenen dat bij een beginnende brand een gewaarschuwde BHV’er probeert de brand te blussen. Mocht dit niet lukken, dan weet de BHV’er hoe hij alle mensen op een veilige manier uit de gevaarlijke zone kan halen.

Zodra de medewerkers zijn geslaagd voor de schriftelijke en praktische test zullen zij een certificaat  van bekwaamheid ontvangen. Om hun kennis op het juiste peil te houden, en daarmee de veiligheid van alle collega’s te waarborgen, zullen zij op regelmatige basis hun kennis dienen op te frissen (BHV vervolgopleiding). Wij als opleiders raden aan om elk jaar de eendaagse opleiding te volgen, waarbij de basishandelingen worden herhaald en tevens uitgebreid, door o.a. het inzetten van LOTUS-slachtoffers.
LOTUS staat voor Landelijke Organisatie tot Uitbeelding van Slachtoffers.
Dit houdt in dat er tijdens de herhalingsles plotseling iemand het lokaal in kan lopen met een ziektebeeld. Hierdoor worden de cursisten getraind om de symptomen van een ziektebeeld bij een slachtoffer te onderkennen, er op te reageren en eventueel op de juiste wijze door te geven aan de professionele hulpverlening.

In een Risico Inventaris en Evaluatie is berekend hoeveel BHV’ers er minimaal aanwezig behoren te zijn in uw bedrijf.