BHV Vervolgopleiding

Wij willen u graag helpen met het getraind houden van uw BHV-organisatie.

Wij verzorgen vervolgopleidingen met open inschrijvingen.
We kunnen ook op uw eigen locatie aangepaste vervolgopleidingen verzorgen die op uw bedrijf zijn toegespitst.  Hierdoor worden de BHV’ers in hun eigen vertrouwde omgeving getraind om alle aanwezige personen op een snelle en veilige manier uit de gevarenzone te helpen.
Ook kunnen op deze manier eventuele onregelmatigheden in de procedures (Bedrijfsnoodplan / Calamiteitenplan) of in het handelen van de BHV’ers boven water komen.
Het is de bedoeling om na een oefening met de betrokken personen een evaluatie te houden, zodat de eventuele tekortkomingen op papier komen te staan. Deze worden besproken, om uiteindelijk tot een goed functionerende BHV-organisatie te komen.

Door de gevarieerde training tijdens de jaarlijkse vervolgopleiding waarbij de basisvaardigheden worden herhaald en uitgebreid, door o.a. het inzetten van LOTUS-slachtoffers.  LOTUS staat voor Landelijke Organisatie tot Uitbeelding van Slachtoffers.
Dit houdt in dat er tijdens de vervolgopleiding plotseling iemand het lokaal in kan komen lopen met een bepaald ziektebeeld. Hierdoor worden de cursisten getraind om de symptomen van een ziektebeeld bij een slachtoffer te onderkennen, er op te reageren en eventueel op de juiste wijze door te geven aan de professionele hulpverlening.

Mocht u  hierover meer willen weten, neem dan contact met ons op.