Reanimatie

Overal in de dorpen en steden ziet u dat er AED’s (Automatische Externe Defibrillator) worden opgehangen.
Deze AED’s worden door vrijwilligers (opgeleide Reanimators) gebruikt als 1-1-2 is gewaarschuwd voor een hartstilstand.
Bijna tegelijkertijd met de ambulances krijgen ook de vrijwilligers, aangemeld bij Hartslag.nu, die dicht in de buurt van het slachtoffer wonen, een SMS. Een aantal van hen wordt rechtstreeks naar het slachtoffer gestuurd om te beginnen met reanimeren, terwijl de rest naar de dichtstbijzijnde AED wordt gestuurd om deze te halen en naar het slachtoffer te brengen.
Het sneller beginnen met de reanimatie (beademen en borstcompressies) en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator vergroot de overlevingskanse met 50%.
Ook de media gaat er steeds meer aandacht aan schenken.

Al deze vrijwilligers hebben een EHBO-diploma of zijn getraind om te kunnen reanimeren.
Kunt u al reanimeren?
Hebben we uw interesse gewekt voor het reanimeren, of wilt u in een persoonlijk gesprek hierover praten, neem dan contact met ons op.
Of zoekt u na een reanimatie een luisterend oor, dan staan we ook voor u klaar.